Danh mục: Botox

Fact » Botox
TIÊM BOTOX VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bài viết

TIÊM BOTOX VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tháng Một 20, 2024Tháng Một 20, 2024

Kỹ thuật tiêm botox (Botulinum toxin) đã được thế giới ứng dụng từ năm 1992 trong ngành thẩm mỹ. Phương pháp này giúp thon gọn mặt, lấy lại nét thanh xuân. Hiện có 7 tuýp Botulinum toxin (A, B, C, D, E, F, G). Nhưng ở lĩnh vực thẩm mỹ, 95% sử dụng tuýp A....

Read More